cs


Služby

  • Individuální psychologické poradenství pro dospělé.
  • Individuální psychologické poradenství pro děti od 5 let .Změna životního stylu

Obtíže ve vztazích rodičů s dítětem

Zvládání náročných životních situací a krizí

Problematika mezilidských vztahů: partnerské, manželské, pracovní


Nedostatek sebevědomí a sebeocenění

Zvládnutí náročných životních situací a krizí


  semináře, kurzy osobního rozvoje 

 Seminář   "Vztahů".  (Seminář probíhá v češtině, ukrajinštině.)


Seminář je určen všem kteří chtějí :   (dospělé 20 +)

Zažít čas jen pro sebe a odpočinout si od běžných denních starostí,  načerpat nové vědomosti, posílit svou sebedůvěru kariérní růst ....

Kurz se skládá z  7- lekcí 2x týdně, úterý-pátek (v ukrajinštině) ( v češtině probíha 13:00-16:00 )

Jednotlivá setkání budou probíhat vždy od 17 do 20 hodin. Každá lekce má své téma:

Vztahů s rodiči.

Vliv rodiny na rozvoj osobnosti.

Vztahu k sobě (sebepřijetí, sebehodnota, sebevědomí, sebeúcta, sebeláska) je nejdůležitější!!!

Sebevědomí - posílení vlastní hodnoty - uvědomění svých možností.

Sebepřijetí - přijetí sebe.

Hranice v životě člověka.

Sebeláska. 

Cena kurzu je 3500- Kč (500 Kč za setkání ), kapacita je omezena na max. 10 účastnic.

Sebou : Pohodlné oblečení 

Kurz povede psycholožka a koučka, maminka 2 dětí Mgr. Marjana Šehda

Těším se na vás!

kurz dočasně zavřen.. 

Arteterapie pro děti

Arteterapie je léčebná metoda. 

   

Jedná se o výtvarné tvoření, při kterém není důležitý výsledek, ale proces tvorby. 

Někdy děti nevědí, jak vyjádřit své pocity, to co je uvnitř nich.

Arteterapie pomaha :

Nahlédnout do nevědomého světa dítěte;

K rozvoji osobnosti dětí;

Sebepoznání, která napomáhá k citovému, duchovnímu a intelektuálnímu rozvoji dítěte;

Nežádoucího chování, uvolnění napětí apod.


Arteterapie

O čem vlastně arteterapie je k čemu je klientovi dobrá a v čem může arteterapie pomoci ?
Při stresových situací, léčbě somatických nemocí které vznikají při zvýšeném napětí v těle, 
nejistot, strachu, krize , náročných životních situací, zlepšení vztahů ..,

Arteterapie je léčivý proces, kde klient maluje v bezpečném a svobodném prostředí a vyjevuje tak skryté obsahy svého nevědomí, umožňuje uvolnění a vyjádření emocí, pomáhá k porozumění sobě i druhým a k překonání nejrůznějších problémů.

Arteterapie využívá tvorbu jako je kresba, malba, koláž, práce s hlínou nebo jiným materiálem, který umožňuje vnitřní prožitek .

Jak arteterapie funguje?
Individuálně, a ve skupině

Komu je arteterapie určena? Dětem, dospívajícím , dospělým.

Všem lidem bez rozdílu, kdo umí a kdo neumí malovat Poradenské setkání probíhá formou rozhovoru – budu s Vámi společně hovořit o situaci, kterou jste se rozhodl/a řešit. Délka konzultace je zpravidla 60 minut. První setkání je obvykle věnováno vzájemnému představení, poznání a popisu aktuální situace, se kterou klient přichází. Samozřejmostí mé práce je diskrétnost a mlčenlivost.  Výjimku z mlčenlivosti tvoří jen situace udané zákonem.

Názory klientů

Během půl roku se se mnou stala obrovská změna, jsem moc spokojená, pomohla mi zhubnout

Lenka 38 let,

21.2.2019

Dokazala mi dat nove nahledy na problematiku, nasměrovala, takže jsem potom sama byla schopna s dcerou pracovat. Děkujeme.

Katka 45 let,

All right recieved © 2020