Kontakt

Adresa:

Praha 10, Ohmova 271, Poliklinika Petrovice, 1 NP

+420 773 411 093

Email:

maryanabober@seznam.cz Ceník  ( 60 min)

Dospělé                      1000 - Kč

Děti do 16 let             700 - Kč
 

Terapie probíhá v češtině, ruštině, ukrajinštině.

Nejsem poskytovatelem zdravotnických služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb.  Nejsem vázána smlouvou se zdravotními pojišťovnami. 

Naše spolupráce diskrétní. Všechny služby jsou plně hrazeny klienty.

Pro naši spolupráci není nutné doporučení lékaře.

Informace o klientovi nejsou zaznamenávány do zdravotnické karty.


Zrušit domluvenou schůzku je možné telefonicky s předstihem 24 hodin.

Číslo účtu :

2112198508 /5500

Skype: +420 773 411 093OBJEDNÁVKA PŘES FORMULÁŘ

Poradenské setkání probíhá formou rozhovoru – budu s Vámi společně hovořit o situaci, kterou jste se rozhodl/a řešit. Délka konzultace je zpravidla 60 minut. První setkání je obvykle věnováno vzájemnému představení, poznání a popisu aktuální situace, se kterou klient přichází. Samozřejmostí mé práce je diskrétnost a mlčenlivost. Výjimku z mlčenlivosti tvoří jen situace udané zákonem.